„Green Contract” na nieruchomość w Hurghadzie

2015-05-25

"Green Contract" czyli "Zielona umowa" - Jest to dokument, który kończy państwową rejestrację własności nieruchomości w Egipcie. Zielona umowa to egipska wersja "Dowodu własności nieruchomości". Formę, treść i tryb wydawania "Świadectwa praw majątkowych..." określa ustawa egipska nr 114 z 1964 r. (ustawa o przystąpieniu nieruchomości do praw własności prywatnej). Nabywcy egipskich nieruchomości zaczęli między sobą nazywać ten dokument zieloną umową od koloru znaków i pieczęci różnych instytucji i instancji na tym dokumencie.

"Zielona umowa" jest wystawiana w dwóch miastach Kairze lub Kenie. Dokument musi przejść 7 instancji. Aby go otrzymaćać, dom musi być zbudowany i mieć przynajmniej ściany i drzwi. Wszystkie domy w Hurghadzie są powierzane państwowej komisji. Bez tego nie będzie możliwości podłączenia do prądu ani wody. Otrzymanie zielonej umowy jest możliwe tylko w przypadku obecności zielonej umowy na budynek lub na teren, na którym został wzniesiony.

Jak zdobyć zielony kontrakt na nieruchomość w Hurghadzie?

Procedurę uzyskania "Świadectwa własności nieruchomości" określa ustawa Egiptu nr 114 z 1964 r. (Ustawa o przystąpieniu prawa własności prywatnej do nieruchomości). Dokument ten określa procedurę uzyskania tego certyfikatu, jego formę i treść, a także wskazuje kto go wystawia.

Dla właścicieli egipskich nieruchomości, którzy są obcokrajowcami, szczegóły tej procedury są określone w następujących dokumentach prawnych:

 • Ustawa nr 230 (1996) "O prawach cudzoziemców do nabywania nieruchomości na terytorium Egiptu";
 • Dekret Szefa Gabinetu Ministrów nr 548 z 2005 r. "Procedura nabywania nieruchomości i uzyskiwania zezwolenia na pobyt przez cudzoziemców (nie Egipcjan)";
 • Decyzja Ministra Turystyki Egiptu nr 113 z 1981 r. - dla obiektów na terenie Hurghady;
 • Decyzja Ministra Turystyki Arabskiej Republiki Egiptu nr 175 z 1982 r. - dla obiektów na terenie guberni Morza Czerwonego (Al-Bahr Al-Ahmar);
 • Decyzja Ministra Turystyki Egiptu nr 105 z 1986 r. dla obiektów na wybrzeżu Morza Śródziemnego (Al-Bahr Al-Abyad).

Warunki niezbędne do uzyskania "Świadectwa własności nieruchomości" ("Zielona umowa"):

 • Działka, na której wybudowano budynek mieszkalny, musi być zarejestrowana przez właściciela w organach państwowych, tj. posiadać odpowiednie zaświadczenie o własności nieruchomości, której przedmiotem jest odpowiednio grunt .
 • Budowa obiektu musi być zakończona, a sam obiekt musi przejść odbiór państwowy - dozór techniczny.

Właściciel zakupionej nieruchomości do zarejestrowania "Świadectwa własności nieruchomości" musi przygotować oryginały i kopie następujących dokumentów:

 • Paszport techniczny nieruchomości, który otrzymuje się w wydziale nadzoru technicznego Rady Miejskiej Hurghady (Maglis Madina). Do wydziału składany jest wniosek, pracownicy działu mierzą lokale, budynki, ściany itp., tworzą plan nieruchomości, sprawdzają zgodność z ustalonymi normami technicznymi i zasadami budowlanymi. Na tej podstawie sporządza się i wydaje paszport techniczny nieruchomości. Koszt określają taryfy państwowe;
 • Umowa sprzedaży nieruchomości zarejestrowana w sądzie. Rejestracja odbywa się w sądzie miejskim Hurghady;
 • Tawkil (Pełnomocnictwo ogólne do własności nieruchomości) od Sprzedającego, a także wszystkie tawkile całego łańcucha sprzedaży, jeśli było ich kilka - wystawia je kancelaria notarialna Hurghady;
 • Deklaracja podatkowa i zaświadczenie z urzędu skarbowego o rejestracji podatkowej i wartości handlowej obiektu - Tax Service of Hurghada, za pośrednictwem prawnika;
 • Umowy z firmą elektryczną i wodociągami miejskimi nie są konieczne, ale lepiej je mieć, ponieważ stanowią one dodatkowe potwierdzenie praw własności nieruchomości;
 • Pełnomocnictwo właściciela nieruchomości wydane prawnikowi do reprezentowania jego interesów w państwowych organach nadzorczych i rejestrowych.
 • Kopia ważnego paszportu.

Po odebraniu dokumentów należy je wysłać listem poleconym z powiadomieniem do egipskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Rejestracji Własności Cudzoziemców. Oprócz notarialnie poświadczonych kopii dokumentów do listu poleconego należy dołączyć list polecony oraz spis dokumentów. Tę procedurę najlepiej wykonać za pośrednictwem prawnika lub kancelarii prawnej, ponieważ wszystkie dokumenty są napisane w języku arabskim. Przedłożone dokumenty podlegają zatwierdzeniu w Ministerstwie Sprawiedliwości (siedem instancji).

Procedura uzyskania "Świadectwa własności nieruchomości" nie jest ściśle uregulowana, może trwać od kilku miesięcy do roku.

Koszt postępowania o uzyskanie "Świadectwa Własności Nieruchomości" (Zielonej Umowy) to suma kosztów wpisowego plus koszt prawnika.


https://tawk.to/chat/5c57dfc27cf662208c93eaf4/default