Jak kupić nieruchomość w Hurghadzie?

2016-06-01


Wstępna selekcja nieruchomości - Zapoznaj się z ofertą biur nieruchomości. Na tym etapie ważne jest ustalenie budżetu planowanego zakupu, odpowiedniej liczby sypialni, powierzchni, odległości do morza, a co najważniejsze - celu nabycia nieruchomości (tylko odpoczynek czy stały pobyt).

Ostateczny wybór obiektu i ewentualny wyjazd do Egiptu

Obowiązkowym i głównym etapem jest ostateczny wybór obiektu i ewentualny wyjazd do Egiptu na przegląd. Po wyborze mieszkania, zostanie ono wycofane ze sprzedaży i zarezerwowane dla kupującego. Jednocześnie agencja wstępnie sprawdzi przy pomocy prawników prawidłowość transakcji, własność nieruchomości oraz wszelkie dokumenty związane z tą nieruchomością, takie jak dokumenty dotyczące nieruchomości (umowy kupna-sprzedaży oraz zielona umowa), dokumenty budowlane (pozwolenie na budowę określonego rodzaju nieruchomości na tej działce).

Płatność za nieruchomość i rejestracja praw majątkowych
Płatności można dokonać w następujący sposób:

  • przelew bankowy na konto agencji z danymi podanymi w umowie;
  • gotówka pobrana z karty bankowej, wystawione lub przywiezione czeki gotówkowe (można przywieźć nie więcej niż 10 000 USD, deklarując je organom celnym przy wyjeździe z własnego kraju).
    Po całkowitym opłaceniu nieruchomości i zawarciu ostatecznej umowy kupna-sprzedaży, sprzedający wyda ci Tawkil (w języku arabskim). Tawkil (pełnomocnictwo) jest poświadczone przez notariusza (Shara A Kari). (Odwołanie Tawkilu w sprawie przeniesienia własności może nastąpić tylko za zgodą zarówno sprzedającego, jak i kupującego, przy ich osobistej obecności u notariusza, zgodnie z prawem egipskim).

Tak więc, po pełnym opłaceniu nieruchomości, rejestracja własności odbywa się za pomocą 2 dokumentów:

  • Umowy kupna-sprzedaży
  • Tawkilu
    Proces rejestracji trwa 1-2 dni.

Rejestracja praw majątkowych
Ponadto prawnicy naszej firmy na podstawie Twojego pełnomocnictwa i według Twojego uznania:

  • Mogą dokonać rejestracji nieruchomości w sądzie. Rejestracja nieruchomości w sądzie w Hurghadzie trwa od 2 do 6 miesięcy. Właściciel ostatecznie otrzymuje orzeczenie sądu potwierdzające prawo do nabycia nieruchomości oraz zarejestrowaną umowę kupna-sprzedaży z podpisami i pieczęciami sądowymi.https://tawk.to/chat/5c57dfc27cf662208c93eaf4/default