PODATEK w Egipcie

2022-09-08


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Stawka podatku od nieruchomości wynosi 10% wartości czynszu, a kalkulacja wartości czynszu różni się dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Ustawa przewiduje określone procenty odliczeń w celu uwzględnienia wszystkich wydatków poniesionych przez podatnika, w tym kosztów utrzymania.


PODATEK OD SPRZEDAŻY - podatek od zbycia nieruchomości jest nakładany na każdą dyspozycję, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości, lokalu lub lokalu, w wysokości około 2,5% wartości tej dyspozycji, zgodnie z ustawą nr 91 z 2005 r. o podatku dochodowym, a za wykonanie i pobór odpowiedzialny jest Generalny Urząd Podatkowy, zgodnie z oficjalną stroną egipskiego Urzędu Podatkowego.


https://tawk.to/chat/5c57dfc27cf662208c93eaf4/default