„Tawkil” w Egipcie. Co to jest?

2015-04-14

Wielu obcokrajowców kupujących nieruchomości w Egipcie ma do czynienia z pojęciem "Tawkil". Wyjaśniamy co to jest: Kupując nieruchomość w Egipcie, musisz wiedzieć o najważniejszym dokumencie potwierdzającym posiadanie mieszkania w Egipcie - pełnomocnictwie ogólnym zwanym po arabsku "Tawkil". Tawkil - to główny dokument, który otrzymujesz kupując nieruchomość w Egipcie. W swej istocie, Tawkil jest ogólnym pełnomocnictwem, bez ograniczeń czasowych, które daje ci prawo do dysponowania twoją własnością w Egipcie. Jedyne co powoduje, że Tawkil wygasa, jest wydanie drugiego Tawkilu nowemu kupującemu.

Dokument potwierdza zapłatę pełnej ceny mieszkania w Egipcie. Jego wydanie oznacza, że wszystkie zobowiązania finansowe pomiędzy stronami zostały wypełnione zgodnie z umową kupna-sprzedaży nieruchomości w Egipcie. W przypadku zakupu mieszkania na raty, Tawkil może zostać wydany nowemu właścicielowi dopiero po zapłaceniu pełnej ceny nieruchomości w Egipcie wynikającej z umowy.

Ważne informacje dotyczące Tawkilu:

  • Kupując nieruchomość z odsprzedaży, musisz otrzymać oryginalne Tawkile wszystkich poprzednich właścicieli nieruchomości.
  • Dokument może być wydany jedynie w języku arabskim.
  • Tawkil musi być poświadczony w kancelarii notarialnej.
  • Dzięki posiadaniu Tawkilu możesz przekazać, odziedziczyć lub odsprzedać swoją nową nieruchomość.

Pełnomocnictwo ogólne, czyli Tawkil wydawane jest przez Urząd Notarialny Arabskiej Republiki Egiptu - "Shahr El-Akari". Opiera się na oświadczeniu sprzedającego i zostaje przekazany kupującemu. W razie utracenia Tawkilu, w Urzędzie Notarialnym ARE możesz otrzymać duplikat dokumentu (kopia poświadczona notarialnie), ponieważ dane z Tawkilu są rejestrowane w archiwach służby cywilnej i przechowywane przez czas nieograniczony. W przypadku utraty lub uszkodzenia Tawkilu można przyspieszyć wydanie kopii pełnomocnictwa przez organ ARE dostarczając kopię Tawkilu lub informację o numerze i dacie wydania utraconego dokumentu.

Podstawowe informacje wskazane w Tawkilu:

  • Dane sprzedającego
  • Informacje o nieruchomości
  • Dane kupującego
  • W tym dane paszportowe

Tawkil określa prawa nowego właściciela (prawo do dowolnego dysponowania i prawo do zbycia i sprzedaży). W tawkilu nie jest wyszczególniona kwota zakupu.


https://tawk.to/chat/5c57dfc27cf662208c93eaf4/default